Bloedeigen(2008)

Verhaal

Een locatietheaterproductie, gekaderd in de tijd van de heksenvervolgingen,

begin 17de eeuw.

 

Toen Berbe 10 jaar was, stierven haar ouders, en trok Nette - een buurvrouw - zich als een zorgzame moeder het lot van Berbe en haar broer Lucas aan.

Lucas, toen al een jongeman van 20, verkoos echter het kleine stadje achter zich te laten, en trok de wijde wereld in als verteller.

 

Nu, 20 jaar later, woont Berbe alleen, aan de rand van de stad. In haar huis staat altijd een bed gereed voor haar broer, voor als hij weer eens onverwacht komt aanwaaien.

Alles gaat zijn gewone gang in de stad, totdat Berbe en Nette tijdens het wassen van het linnen een vreemde, bewusteloze vrouw vinden bij de beek, buiten de stadswallen.

Berbe ontfermt zich over de vreemde vrouw, Johanna genaamd, en neemt haar op in haar huis. Maar niet iedereen vindt het zo vanzelfsprekend dat ze in de stad blijft wonen. Vooral Nette niet.

Ze is zo ... anders. Johanna beschikt over kennis om mensen met kruiden te genezen. Maar heeft ze ook de macht om mensen niet te laten genezen, ziek te laten worden of zelfs te laten sterven?

Dat is Nette's grootste angst. Ze zet een lastercampagne in gang tegen Johanna, zodat deze uit de stad verbannen zou worden. Ze is bang dat haar kinderen kwaad wordt gedaan, en dat wil ze kost wat kost voorkomen. Dat wil toch elke goede moeder ... ?

Ondanks de inspanningen van Berbe, Lucas, en Nette's man Jan, lijkt Nette's opzet te lukken, maar dan opeens loopt alles anders, gruwelijk anders ...